Право на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Потребна документа за право на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица

  1. Фотокопија личне карте и здравствене књижице
  2. Изјава о кућној заједници
  3. Два налаза лекара специјалиста (различитих специјалиста)