Једнократна помоћ

Потребна документа за једнократну помоћ

  1. Изјава о кућној заједници
  2. Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и чланове домаћинства
  3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
  4. Потврда о приходима чланова породице
  5. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година