Посебна новчана накнада

Потребна документа за посебну новчану надокнаду

  1. Извод о кућној заједници
  2. Фотокопија личних карата за подносиоца захтева и дете, односно фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете
  3. Решење о признатом праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица
  4. Доказ за подносиоца захтева – родитеља из ПИО да није пензионер
  5. Доказ да родитељ није у осигурању (потврда узета из ПИО)