Клуб старих и помоћ у кући

Поред својих редовних делатности старијим лицима, који живе у Врњачкој Бањи Центар за социјални рад Врњачака Бања омогућава да користе услуге социјалне заштите предвођене Законом о социјалној заштити. Особе трећег животног доба преко Центра за социјални рад могу да користе услуге помоћи у кући и услуге клуба старих.
Центар за социјални рад Врњачка Бања већ десет година уназад подржава и реализује превентивне програме непосредне помоћи старим лицима поштујући право старих људи да живе у природном окружењу.
Услуге клуба старих развијене су кроз Пројекат Клуба за старе, од децембра 2003 године. Центар за социјални рад је преуредио и наменски опремио гаражу у којој се два пута недељно одвијају окупациона и организована дружења. У почетку пројекат је финансиски подржан од ФСИ-е тадашњег Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Од јуна 2005. године реализација пројекта Клуба за старе функционише уз подршку буџета општине Врњачка Бања. Реализацијом овог пројекта остварени су основни циљеви пројекта: ублажавање, неутрализација и отклањање
емоционалних тешкоћа старих лица, социјална рехабилитација и интеграција, и подизање квалитета живљења старих људи. Ови циљеви постигнути су кроз бројне активности као што су: међусобно упознавање, окупационо дружење, рад у радионицама кроз заједничке излете и развијање пријатељстава са члановима клубова других градова… Чланови Клуба су до сада учествовали на Геронтолошком фестивалу књижевног стваралаштва Србије, Међународном Врњачком, Лесковачком, Пожаревачком, Шабачком карневалу, фестивалу стваралаштва старијих „Златно доба“ , Фестивалу даровања „Октобарски дародан“. У 2007. години Клуб старих Центра за социјални рад био је домаћин поменутог фестивала.
Ипак најатрактивнија је карневалска група чланова клуба која традиционално учествује на различитим манифестацијама уз драмску секцију „Освит“.
Право на услуге Клуба за старе могу остварити особе старије од 60 година са очуваним виталним функцијама. Број корисника услуга је ограничен обзиром да у просторији за дружење има свега 20 места. Активних чланова клуба је око 50.
Доласком у клуб постаје се члан и корисник услуга.
Услуге које чланови клуба користе у клубу се не наплаћују.
Потребе старих људи у нашој локалној заједници за развијање алтернативних облика заштите и услуга су евидентне, то су и наша настојања да постојећим потребама и надаље на адекватан начин и одговоримо уз подршку локалне самоуправе.